Η Ελλάδα από παρίας, ατμομηχανή στην Ευρώπη

Στη μακροχρόνια και μακρόσυρτη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης η χώρα μας πορεύτηκε διστακτικά, φοβικά, ικετευτικά.

Είναι καιρός να βγούμε μπροστά. Ανταγωνιστικά, κοσμοπολίτικα. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα.

Καθώς βγαίνουμε από την κρίση, που άλλαξε τους συσχετισμούς στους κόλπους της Ένωσης, μεταβάλλοντας τα μέλη της σε δανειστές και δανειζόμενους, είναι καιρός να αναλάβουμε κρίσιμες πρωτοβουλίες.

Να παραδεχτούμε τα λάθη μας.  Να διδαχτούμε από τα λάθη μας. Τόσο ως άτομα, όσο και ως κοινωνία, αλλά και ως κράτος.

Τα κράτη που ρίχνουν την ευθύνη της τύχης τους στους άλλους, στους ξένους δεν έχουν καμιά προοπτική.

Η Ελλάδα δεν πρέπει να λείψει σε καμιά περίπτωση από το διάλογο που ανοίγεται και πρέπει με κάθε κόστος να βρεθεί στην ατμομηχανή της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Πρέπει με κάθε θυσία να παραμείνει στον πυρήνα της διαδικασίας και να μετέχει σε κάθε νέα προσπάθεια. Μόνο έτσι θα μπορεί να επικαλείται την αλληλεγγύη των συνεταίρων της, αλλά και με τη βοήθειά τους να επιχειρήσει τις κρίσιμες εκείνες μεταρρυθμίσεις στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα που θα της επιτρέψουν να γίνει επιτέλους μια «κανονική» χώρα.

Advertisements

Οι θέσεις μου για την Ευρώπη

Μετά τη Συνθήκη  της Λισαβόνας ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι καθοριστικός. Πρέπει επιτέλους και στην Ελλάδα να κουβεντιάσουμε για  το ποια Ευρώπη συμφέρει τη χώρα μας.

Δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι ως μικρή χώρα πρέπει να στηρίξουμε εκείνες τις προσπάθειες που ζητούν περισσότερη Ευρώπη, ομοσπονδιακή Ευρώπη. Σε καιρούς παγκοσμιοποίησης, ανάμεσα σε οικονομικούς γίγαντες, όπως η Κίνα, οι ΗΠΑ και η Ρωσία μικρές χώρες όπως η πατρίδα μας δεν έχουν καμιά προοπτική, αν ακολουθήσουν μοναχικούς δρόμους, χωρίς ισχυρές συμμαχίες.

Χρειαζόμαστε κατά συνέπεια μια Ευρωπαϊκή Ένωση, που:

  • Θα έχει ίδια έσοδα, ιδίως μέσω της φορολόγησης των διεθνών χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, έτσι ώστε να υπάρχουν περισσότερες αναδιανεμητικές δυνατότητες
  • Θα ενισχύει την αγροτική παραγωγή
  • Μια Ευρώπη οικολογική που θα στηρίζει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
  • Θα αποβλέπει σε μια Κοινή Εξωτερική Πολιτική και κυρίως θα ξεκινήσει άμεσα τις συζητήσεις για μια κοινή άμυνα, έτσι ώστε να εξοικονομηθούν τεράστιοι χρηματικοί πόροι.
  • Χρειαζόμαστε άμεσα μια κοινωνική και αλληλέγγυα Ευρώπη, που θα στοχεύει πρωτίστως τον αδύνατο, την ανεργία των νέων
  • Θα συμμετέχει στην αντιμετώπιση του οξύτατου μεταναστευτικού προβλήματος.

Σʼ αυτή τη διαδικασία και σ’ αυτό το διάλογο που ήδη έχει ξεκινήσει στα διάφορα ευρωπαϊκά κέντρα σκέψης οι νέοι της ελληνικής περιφέρειας δεν πρέπει να λείψουν.

Εσάς θέλω να εκπροσωπήσω σ’ αυτόν το διάλογο που διεξάγεται με ένταση στα ευρωπαϊκά φόρα αλλά λείπει εντελώς στον τόπο μας.